สายไฟ Connect

สายไฟ Connect

ราคาตั้งสายไฟ

 

THW VAF
Size Price/M Size Price/M
1 5.80 2x1 6.73
1.5 7.70 2x1.5 9.42
2.5 12.10 2x2.5 15.15
4 18.70 2x4 24.10
6 28.30 2x6 39.40
10 49.30 2x10 62.00
16 76.50 2x16 95.00
25 120.00  
35 170.50
50 229.20
70 327.70
95 451.50
120 572.00
150 700.00
185 879.00
240 1153.00
300 1445.00

 

Visitors: 81,000